JABA

JABA

メニュー

ニュース NEWS

連盟

JABA各地区連盟主催大会 出場チーム一覧について

2023年度 JABA各地区連盟主催大会 出場チームについて添付のとおりお知らせいたします。

なお、1214日にお知らせ致しました 「2023年度JABA公式大会日程」にも一部変更・追記がございました。

2023年JABA各地区連盟主催大会出場チーム一覧

 

2023年JABA公式大会日程【1月16日更新】